Kdaj se prestavi ura v 2023?

V letu 2023 se bo jeseni uro premaknilo 29. oktobra 2023 na zimski čas. Premik se zgodi sredi noči, ob 2. oziroma 3. zjutraj.

Zakaj sploh premikamo uro? Čeprav bi morali z letom 2021 zaključiti s to prakso, pa je zaradi neučinkovitosti Evropske unije pri tem prišlo do zamika za še kakšno leto. Pristojni odbor Evropskega parlamenta je leta 2019 sprejel predlog, da bi premikanje ure ukinili leta 2021, države članice Evropske unije pa bi si lahko same izbrale zimski ali poletni čas. Vendar se je odločitev Komisije Evropske unije prestavila za nekaj let.

V Sloveniji anketa iz leta 2018 kaže, da bi bilo bolje, če bi ves čas uporabljali poletni čas.

Ideja je prišla iz Velike Britanije in prva država, ki se je tega podviga lotila je bila Kanada leta 1908. Sledila je Nemčija v letu 1916, nato pa še Avstrija, Velika Britanija in Francija. Po drugi svetovni vojni so prakso ukinili, a jo nato ponovno uvedli v 60. letih prejšnjega stoletja, predvsem zaradi energetske krize.