Pokojnine 2023 – datumi izplačil

Vas zanima, kdaj boste na račun letos prejeli pošteno zaslužene pokojnine? Tukaj so vsi podatki, ki jih potrebujete. Za vsak mesec datum nakazila pokojnine.

Zavod izplača pokojnine za posamezni mesec najpozneje zadnji delovni dan za tekoči mesec.

Izplačilni dnevi – pokojnina v letu 2023

 • izplačilo pokojnine za mesec januar: torek, 31. 1. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec februar: torek, 28. 2. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec marec: petek, 31. 3. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec april: petek, 28. 4. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec maj: sreda, 31. 5. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec junij: petek, 30. 6. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec julij: ponedeljek, 31. 7. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec avgust: četrtek, 31. 8. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec september: petek, 29. 9. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec oktober: ponedeljek, 30. 10. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec november: četrtek, 30. 11. 2023
 • izplačilo pokojnine za mesec december: četrtek, 28. 12. 2023

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se jim prejemki nakazujejo na bančne račune, od oktobra 2011 dalje skladno s sklepi sveta zavoda praviloma ne prejemate več mesečnih obvestil o nakazilu.

Če želi uživalec pokojninske in/ali invalidske prejemke prejemati na nov bančni račun, mora zavodu pisno sporočiti osebne identifikacijske podatke ter točne podatke o novem bančnem računu z nazivom in naslovom banke. Zahtevek mora lastnoročno podpisati uživalec oziroma njegove zakoniti zastopnik, če gre za mladoletno osebo, ali skrbnik oziroma pooblaščenec.

Spremembo lahko uživalec vloži pisno po pošti, osebno na vseh območnih enotah, izpostavah in na sedežu zavoda v Ljubljani, prek portala Moj eZPIZstoritve eVloge za VSE ali po elektronski pošti na naslov: informacije@zpiz.si, kjer mora biti zahtevek pripet v prilogi in na njem razviden lastnoročni podpis prejemnika.

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori na temo izplačila pokojnin.