Slovenija prejme 150 milijonov evrov za spodbujanje obnovljivih virov energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je prejelo odobritev investicijske pomoči v vrednosti 150 milijonov evrov od Evropske komisije. Sredstva so namenjena za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, povečanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov, ter za izboljšanje shranjevanja električne energije in toplote.

Evropska komisija je odobrila pomoč v skladu s svojim začasnim okvirom, ki je bil zasnovan za pomoč državam članicam EU pri odpravljanju likvidnostnih težav podjetij, ki jih je neposredno ali posredno prizadela ruska vojaška agresija proti Ukrajini. Ta pomoč bo omogočila prizadetim podjetjem in gospodarstvu kot celoti, da hitreje okrevajo in se vrnejo na pot rasti.

Cilj tega ukrepa je podpreti investicije v novo proizvodno infrastrukturo, zlasti glede na inštalirano moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.

Center za podpore Borzen d. o. o. bo predvidoma septembra pripravil javni poziv za pridobitev sredstev. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je poudarilo, da ta pomoč predstavlja pomemben korak v spodbujanju investicij v obnovljive vire energije in trajnostni energetski prehod. Napovedali so tudi nove spodbude za obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost ter zmanjšanje energetske revščine v bližnji prihodnosti.