Morate delati, ko je vroče? Nikar, imate pravico, da zavrnete delo

Če kdo meni, da mora delavec delati ne glede na temperature, se moti. Temperatura mora biti primerna glede na naravo dela. In kje je meja, ko je vroče prevroče?

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih navaja naslednje:

25. člen

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.
(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in na stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 °C.

Ali lahko prekinete z delom?

Seveda, a le če vam grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje. Pred tem pa od delodajalca zahtevajte, da odpravi nevarnost. Storite to pisno, da bo pri roki dokaz. Inšpektorat za delo sicer pri nas dopušča, da temperatura občasno preseže 28 stopinj Celzija.